در راستای فعالیتهای پژوهشی مرکز نئون و کسب تجربیات فنی متخصصین این مرکز در زمینه خانه های کم انرژی در کشورهای حوزه اسکاندیناوی، بسته آموزشی خانه های کم انرژی- Smart Energy Buiding- SEB با هدف انتقال تجربیات فنی و استفاده از تکنولوژیهای نوین در این راستا تدوین شده است. لازم به ذکر است این کارگاهها با اعطای گواهینامه بین المللی از مرکز  نئون نروژ به عنوان نماینده انحصاری آموزش و مشاوره این مرکز در منطقه خاورمیانه همراه می باشد. این بسته آموزشی شامل چهار کارگاه آموزشی به شرح زیر می باشد:

 

۱- SEB-Revit:طراحی ,شبیه سازی وآنالیزانرژی ساختمان توسط نرم افزار  Auto Desk Revit

۲- SEB-LEH: آشنایی با اصول و الزامات طراحی خانه های کم انرژی

۳- SEB-TKT: کارگاه آموزشی بین المللی وتورعلمی خانه های کم انرژی در کشور سوئد و نروژ 

۴- SEB-ISO: آموزش استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001

۵- SEB-Audit: طراحی، مميزي و شبيه سازي انرژي در ساختمان توسط نرم افزار دیزاین بیلدر

۶- SEB- HVAC: کارگاه آموزشی تربیت كارشناس طراحي، نصب، عيب يابي و نگهداري سيستم هاي تاسیسات مکانیکی (HVAC) ساختمان

۷- SEB-ICE: شبیه سازی انرژی ساختمان توسط نرم افزار IDA -ICE

۸-SEB-PV: طراحی(۰-۱۰۰) سیستم های فتوولتاییک توسط نرم افزار PVSyst