دپارتمان خدمات و مشاوره با بهره گیری از تیم مجرب و توانمند و همچنین شرکتهای همکار  لیست کاملی از خدمات و مشاوره را انجام میدهدو این خدمات شامل پروژ های ممیزی انرزی در جهت کاهش مصرف

و هزینه های انرژی، بهبود کیفی محصول ،آشنایی با استاندارد های اروپایی می باشد. همچنین مرکز نئون ضمن ارائه مشاوره های علمی- کاربردی مورد نیاز اجرای عملی اقدامات پیشنهادی را نیز بر عهده می گیرد تا کارفرما بتواند ضمن کاهش هزینه های مصرفی و مشاهده اثرات آن، به استاندارهای مورد نیاز دست پیدا کند. زمینه های اصلی خدمات مشاوره در دو گروه  به شرح زیر فعالیت میکند

· گروه تخصصی ممیزی انرژی

· گروه پنجره های یو پی وی سی سه جداره

با کلیلک رو لینک هر گروه از خدمات و محصولات هر گروه مطلع شوید.