نظر به استاندارد بالای نصب و فروش و خدمات پس از فروش محصولات HVAC در حوزه اسکاندیناوی، تنها کسانی مجوز فعالیت در این حوزه را دارند که مجوز های لازم را از مراجع قانونی اخذ کرده باشند . بر این اساس گروه پژوهشی HVAC ضمن شناسایی استانداردهای بروز حوزه اسکاندیناوی شرکتهای همکار را یاری می دهد چگونه می توانند محصولات خود را با این استانداردها کنترل کیفی نموده و با تعریف و اجرای پروژه های تحقیق و توسعه نسبت به انجام آزمایشات و تستهای فنی لازم در مراکز علمی اقدام نمایند.

زمینه دیگر تحقیقات در گروه پژوهشی HVAC ، طراحی سیستم های کنترل هوشمند تحت عنوان Smart HVAC می باشد که با همکاری شرکتهای همکار نروژی و سوئدی که در زمینه کنترل هوشمند فعالیت میکنند اجرا می شود.