دپارتمان آموزش موسسه نئون از بدو تاسیس بر آن شد تا با برگزاری کارگاههای آموزشی  تخصصی –کاربردی در جهت  انتقال اطلاعات کاربردی و دانش فنی و تکنولوژی روز اروپا با دعوت از اساتید مطرح در سطح بین المللی  در حوزه بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در انرژی ساختمان و  همچنین کارگاههای تخصصی در حوزه نفت گام بردارد. خوشبختانه طی بیش از پنج سال برگزاری کارگاههای متعدد بین المللی در ایران و نروژ با بهره گیری از نیروهای متخصص داخلی و خارجی  با برگزاری  بیش از ۶۰ عنوان کارگاه توانسته است موفق به اجرای پروژه های متعدد آموزشی ، بازدید از مراکز علمی ونمایشگاه جهانی نفت و گاز ONSویژه متخصصان و مدیران صنعت نفت، دوره های تخصصی IWCF و حفاری ، دوره های بهینه سازی انرژی ساختمان با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر تحت عنوان نماینده رسمی شرکت دیزاین  بیلدر انگلستان ، در دستیابی به چشم انداز اولیه خود موفق عمل کند. نحوه اجرای کارگاهی و عملی آموزشها مطابق با آخرین استانداردهای اروپایی به اذعان شرکت کنندگان در کارگاهها که عمدتا از متخصصان و کارشناسان رده بالای صنعتی و دانشگاههی حوزه نفت و ساختمان بوده اند  گواه موفقیت در این مسیر بوده است. همچنین مرکز نئون بهمراهی اساتید دانشگاهی خود توانسته پروژه های متعدد دکترا را در قالب پروز های صنعتی علمی – کاربردی در دانشگاههای ایران، سوئد و نروژ به انجام برساند. لازم به ذکر است کلیه کارگاههیا این دپارتمان با اعطای مدرک بین المللی معتبر برای شرکت کنندگان همراه می باشد.

گروه آموزشی ساختمان

  •  بسته آموزشی خانه های هوشمند انرژی
  • بسته آموزشی بهینه سازی انرژی در تجهیزات صنعتی

گروه آموزشی نفت

  •  بسته آموزشی تخصصی پیشرفته کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در حوزه نفت و گاز
  •  بسته آموزشی تخصصی پیشرفته در حوزه نفت و گاز و انرژی در نروژ- ویژه متخصصان ایرانی
  • بازدید علمی از مراکز تحقیقاتی، نمایشگاه و کنفرانس های بین المللی حوزه انرژی و صنعت نفت و گاز

ثبت نام آنلاین در کارگاههای آموزشی