دوره آموزشی طراحی و نصب سیستم هاي فتوولتاییک با کد استاندارد ۳۱۳۱۳۰۰۷۰۰۱۰۰۰۱ با  مدرک شغلی طراح سیستم های فتوولتائیک و نصاب سیستم های فتوولتائیک و همچنین   تکنسین سیستم هاي خورشیدي و فتوولتايیک درگروه فناریهای انرژی و انرژی های تجدیدپذیر بطور حضوری در قالب یک دوره ۶ روزه در آموزشگاه نئون برگزار میگردد.

 

 

شرح شغل:

تکنسین سیستم هاي خورشیدي و فتوولتاییک در حوزه برق – مکانیک بوده و شایستگی هایی از قبیل نصب صفحات فتوولتاییک ، نصب باتري ، نصب کنترل کننده ها و کنترل سامانه هاي فتوولتاییک ، نصب مبدل ها ، سیم بندي سامانه هاي فتو ولتاییک و کنترل و اتصال سیستم فتو ولتاییک به شبکه برق سراسري, نظارت و تشخیص و رفع عیوب مربوط به موارد فوق وطراحی تاسیسات خورشیدي ، تعیین ، تشخیص و تصحیح خرابی هاي تاسیسات خورشیدي ، آماده سازي و نصب و نگهداري تاسیسات خورشیدي ( سرمایشی)، را عهده دار بوده و این شغل با افراد شاغل در زمینه انرژي هاي نو و نصابان سیستم ها و پنل هاي خورشیدي در ارتباط است.

 

٭ اصطلاح انگلیسی استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهانی )

 Photovoltaic systems Technician

سرفصل مبسوط دوره:

 

۱- مبانی انرژی خورشیدی

• تاریخچه انرژی خورشیدی
• پیشینه استفاده از انرژی خورشیدی
• استفاده از انرژی خورشیدی در جهان امروز
• بررسی استفاده از انرژی خورشیدی در چارت انرژی دنیا
• بررسی پتانسیل کار در زمینه انرژی خورشیدی
• سهم انرژیهای تجدیدپذیر در بخشهای مختلف اعم از ساختمان، صنعت، حمل و نقل و غیره
• فنآوریها و اهداف استفاده از انواع انرژیهای خورشیدی
• آشنایی با انرژی فتوولتائیک

۲- آشنایی با نحوه کار فتوولتائیک

• طول موج نور
• سلول فتوولتائیک
• نحوه کار سلول فتوولتائیک
• تابش خورشیدی
• واحدها و پارامترها
• تفاوت تابش و روشنایی
• آشنایی با تابش جهان و ایران
• آشنایی با پتانسیل فتوولتائیک جهان و ایران
• پتانسیل تابش و میزان تولید
• انواع تابش
• بررسی شرایط استاندارد (STC )و کارکردی (NOCT)

۳- پنلهای فتوولتائیک

• انواع پنل فتوولتائیک
• راندمان انواع پنل فتوولتائیک
• چیدمان و آرایش پنلها
• تکنولوژی های مختلف در ساخت پنل و تاثیر در راندمان پنلها
• پارامترهای مهم در انتخاب پنل
• بررسی برندهای مطرح پنل در ایران و جهان
• بررسی افت در پنلها
• نحوه کار و استفاده از نمودارهای جریان – ولتاژ و توان-ولتاژ
• بررسی تغییرات دما و شدت تابش بر نمودارها
• بررسی استفاده از پنلهای نیم سلول و تمام سلول و پارامترهای وابسته به هر یک
• بررسی دنبالکنندههای خورشیدی (Trackers Solar )و استفاده از آنها
• بررسی ترکها و ریزترکها در پنلها
• بررسی اثر سایه و هات اسپات
• بررسی نحوه کارکرد دیودهای بایپس
• نقطه بیشینه توان (MPP)

۴-  اینورترهای خورشیدی

• نحوه کار اینورتر
• دلیل نیاز به اینورتر
• انواع اینورتر خورشیدی
• تفاوت اینورتر آفگرید (grid-Off (و آنگرید (grid-On(
• انتخاب اینورتر صحیح برای مصارف مختلف
• مزایا و معایب هر اینورتر
• موقعیت یابی نصب اینورتر
• بررسی مدل موج تولیدی توسط اینورتر و کاربرد هر یک
• بررسی برندهای مطرح اینورتر در ایران و جهان
• اینورتر هیبرید | سانورتر | اینورتر- شارژر | اینوتر چند حالته
• تفاوت و کاربرد اینورتر مرکزی، اینورتر رشتهای، میکرواینورتر و پاور اپتیمایزر

۵- باتریها

• انواع باتریها
• باتریهای سرب-اسید
• باتریهای لیتیومی
• باتریهای متناوب
• مزایا و معایب هر باتری
• سیکل مصرف و عمر باتری
• محفظه نگهداری باتری (بانک باتری)
• عمق دشارژ و میزان شارژ
• بررسی برندهای مطرح باتری در ایران و جهان

۶- شارژ کنترلر

• انواع شارژ کنترلر
• دلیل نیاز به شارژ کنترلر
• وظایف شارژکنترلر
• مزایا و معایب هر مدل
• پارامترهای مورد نیاز در شارژ کنترلر
• بررسی برندهای مطرح شارژ کنترلر در ایران و جهان

۷- کابل و سوکتها

• بررسی و محاسبه کابل مورد نیاز در هر بخش
• بررسی جنس کابلهای مورد نیاز در بخش AC و DC
• بررسی سوکت های مورد استفاده
• نحوه یکپارچه سازی سیستم
• استفاده از تابلو برق

۸- کابل کشی

 • آشنایی با سیم و کابل
 • آشنایی با مقاومت سیم
 • محاسبه مقاومت سیم
 • محاسبه افت توان
 • انتخاب کابل مناسب
 • محاسبه افت توان در بخش DC و AC
 • آشنایی با انواع کابل DC و AC
 • تجهیزات محافظتی
 • دلیل نیاز به تجهیزات محافظتی
 • فیوزها
 • کلید مینایتوری AC و DC (Circuit Breaker)
 • سرج ارستر (Surge Arrester)
 • سوئیچ

۹- تابلو برق

 • آموزش تابلو برق
 • دلیل نیاز به تابلو برق
 • تابلو برق AC و DC
 • اتصالات و تجهیزات
 • تجهیزات محافظتی
 • باس بار

۱۰- سیستم زمین (Earthing – Grounding)

 • آشنایی با سیستم زمین
 • دلیل نیاز به اتصال زمین
 • زمین کردن
 • نحوه اتصالات و کابل کشی ها
 • انواع الکترود
 • سیستم صاعقه گیر و اتصال به زمین

۱۱-  تئوری نصب

• روشهای متداول نصب
• نصب سری و موازی | مزایا و معایب | دلیل نیاز به هر یک
• بررسی نصب پنلهای مختلف در سیستم
• آشنایی با جریان مستقیم (DC )و متناوب (AC)
• آشنایی با جریان متناوب تک فاز و سه فاز
• آشنایی با انواع واژههای مورد استفاده به عنوان توان
• آشنایی و بررسی انواع سیستم متصل (grid-On)، منفصل (grid-Off )و ترکیبی (Hybrid)
• انواع روشهای نصب هر بخش از سیستم
• روش محاسبه سایه
• روش محاسبه فاصله پنلها
• انواع شیوه نصب پنلها

۱۲-  بررسی و مقایسه انواع مقیاس تولید

• بررسی تولید خانگی (Residential)
• بررسی تولید صنعتی و تجاری (Commercial)
• بررسی تولید نیروگاهی (Scale-Utility)

۱۳- فوتوولتیکهای ترکیبی با ساختمان (BIPV)

• آشنایی با فوتوولتیکهای ترکی بی با ساختمان
• نحوه استفاده و کارکرد
• مزایا و معایب
• کاربرد و راندمان فوتوولتیکها ی ترکیبی با ساختمان

۱۴- محاسبات عملی و طراحی دستی

• محاسبه راندمان پنل خورشیدی
• محاسبه توان پنل در اساس سطح
• محاسبه مصرف کل یک ساختمان
• محاسبه توان مورد نیاز
• محاسبه میزان پنل مورد نیاز
• محاسبه کلیه تلفات در سیستم در بخش AC و DC
• محاسبه میزان باتری مورد نیاز
• محاسبه تعداد روز خودگردانی در سیستم فتوولتائیک و میزان باتری مورد نیاز
• محاسبه ضخامت کابل مورد نیاز در سیستم
• محاسبه اینورتر مورد نیاز
• محاسبه توان در دو شرایط استاندارد و واقعی
• محاسبه و انتخاب قطعات درست در سیستم
• محاسبه آرایش پنلها در سیستم
• محاسبه شرایط ایمنی برای قطعات سیستم
• محاسبه میزان و نحوه شارژ و دشارژ باتری
• محاسبه زمان مورد نیاز برای شارژ و دشارژ باتری

۱۵ – نصب عملی

• نصب پنلها
• نصب سری و موازی
• نصب و اتصال
• روش نصب پنلها بر روی فریم و شاسی
• اتصال و نحوه کارکرد پنلها
• اتصال و نحوه کارکرد با اینورتر
• اتصال و نحوه کارکرد شارژ کنترلر
• اتصال و نحوه کارکرد باتری
• اتصال و نحوه کارکرد مصرف کننده DC
• اتصال و نحوه کارکرد مصرف کننده AC
• اتصال و نحوه کارکرد پمپ خورشیدی


این دوره  با هزینه آموزشی ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برگزار میشود .

پس از پایان دوره ، دانشپذیران به سازمان فنی حرفه ای جهت آزمون معرفی میشوند که آزمون در دو بخش تئوری و عملی برگزار میشود و پس از قبولی در آزمون، مدرک بین المللی دوره – همراه با کد رجیستری با قابلیت ترجمه با مهر دادگستری و وزارت خارجه توسط سازمان فنی حرفه ای صادر میشود.

مدرک پایان دوره نیز با اعتبار داخلی توسط آموزشگاه ( بدون حضور در آزمون) به درخواست دانشپذیران صادر میگردد.

در لینک زیر میتوانید سرفصل های آموزشی و اطلاعات دوره را مشاهده بفرمایید .

دانلود اطلاعات دوره  -استاندارد فنی و حرفه ای -طراح سیستم های فتوولتائیک-۳۰۲ ساعت

دانلود اطلاعات دوره- استاندارد فنی حرفه ای- نصاب پنل سیستم های فتوولتائیک خانگی و صنعتی-۲۲۲ ساعت

دانلود اطلاعات دوره- استانددارد فنی حرفه ای- نصاب تجهیزات الکتریکی سیستم های فتوولتائیک خانگی و صنعتی-۲۲۸ ساعت

دانلود اطلاعات دوره- استاندارد فنی حرفه ای- تکنسین سیستم هاي خورشیدي و فتوولتايیک-۱۳۰۰ ساعت

زمان برگزاری کلاس: حضوری-  ۶ روز

لینک ثبت نام آنلاین