دوره آموزشی طراحی و نصب سیستم هاي فتوولتاییک با کد استاندارد ۳۱۳۱۳۰۰۷۰۰۱۰۰۰۱ با  مدرک شغلی طراح سیستم های فتوولتائیک و نصاب سیستم های فتوولتائیک و همچنین   تکنسین سیستم هاي خورشیدي و فتوولتايیک درگروه فناریهای انرژی و انرژی های تجدیدپذیر بطور حضوری در قالب یک دوره ۵  روزه در آموزشگاه نئون برگزار میگردد.

 

 

شرح شغل:

تکنسین سیستم هاي خورشیدي و فتوولتاییک در حوزه برق – مکانیک بوده و شایستگی هایی از قبیل نصب صفحات فتوولتاییک ، نصب باتري ، نصب کنترل کننده ها و کنترل سامانه هاي فتوولتاییک ، نصب مبدل ها ، سیم بندي سامانه هاي فتو ولتاییک و کنترل و اتصال سیستم فتو ولتاییک به شبکه برق سراسري, نظارت و تشخیص و رفع عیوب مربوط به موارد فوق وطراحی تاسیسات خورشیدي ، تعیین ، تشخیص و تصحیح خرابی هاي تاسیسات خورشیدي ، آماده سازي و نصب و نگهداري تاسیسات خورشیدي ( سرمایشی)، را عهده دار بوده و این شغل با افراد شاغل در زمینه انرژي هاي نو و نصابان سیستم ها و پنل هاي خورشیدي در ارتباط است.

 

٭ اصطلاح انگلیسی استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهانی )

 Photovoltaic systems Technician

سرفصل دوره:

سرفصل های این دوره بطور مبسوط و بسیار غنی تدوین شده تا نیاز دانشپذیر را برای یادگیری کامل و ورد به بازار کار مرتفع کند. نصب ۰ تا ۱۰۰ یک سیستم توسط دانشپذیران در فضای کارگاهی نیروگاهی با تجهیزات کامل از شاخصه های مهم این دوره می باشد. بواسطه حضور در این فضا،  دانشپذیران بطور کامل نکات و شرایط واقعی کار را تجربه می‌کنند. این سرفصل ها و شرایط باعث شده دوره خورشیدی آموزشگاه نئون منحصر بفرد باشد.

 

سرفصل های مبسوط؛

۱- مبانی انرژی خورشیدی

• تاریخچه انرژی خورشیدی
• پیشینه استفاده از انرژی خورشیدی
• استفاده از انرژی خورشیدی در جهان امروز
• بررسی استفاده از انرژی خورشیدی در چارت انرژی دنیا
• بررسی پتانسیل کار در زمینه انرژی خورشیدی
• سهم انرژیهای تجدیدپذیر در بخشهای مختلف اعم از ساختمان، صنعت، حمل و نقل و غیره
• فنآوریها و اهداف استفاده از انواع انرژیهای خورشیدی
• آشنایی با انرژی فتوولتائیک

۲- آشنایی با نحوه کار فتوولتائیک

• طول موج نور
• سلول فتوولتائیک
• نحوه کار سلول فتوولتائیک
• تابش خورشیدی
• واحدها و پارامترها
• تفاوت تابش و روشنایی
• آشنایی با تابش جهان و ایران
• آشنایی با پتانسیل فتوولتائیک جهان و ایران
• پتانسیل تابش و میزان تولید
• انواع تابش
• بررسی شرایط استاندارد (STC )و کارکردی (NOCT)

۳- پنلهای فتوولتائیک

• انواع پنل فتوولتائیک
• راندمان انواع پنل فتوولتائیک
• چیدمان و آرایش پنلها
• تکنولوژی های مختلف در ساخت پنل و تاثیر در راندمان پنلها
• پارامترهای مهم در انتخاب پنل
• بررسی برندهای مطرح پنل در ایران و جهان
• بررسی افت در پنلها
• نحوه کار و استفاده از نمودارهای جریان – ولتاژ و توان-ولتاژ
• بررسی تغییرات دما و شدت تابش بر نمودارها
• بررسی استفاده از پنلهای نیم سلول و تمام سلول و پارامترهای وابسته به هر یک
• بررسی دنبالکنندههای خورشیدی (Trackers Solar )و استفاده از آنها
• بررسی ترکها و ریزترکها در پنلها
• بررسی اثر سایه و هات اسپات
• بررسی نحوه کارکرد دیودهای بایپس
• نقطه بیشینه توان (MPP)

۴-  اینورترهای خورشیدی

• نحوه کار اینورتر
• دلیل نیاز به اینورتر
• انواع اینورتر خورشیدی
• تفاوت اینورتر آفگرید (grid-Off (و آنگرید (grid-On(
• انتخاب اینورتر صحیح برای مصارف مختلف
• مزایا و معایب هر اینورتر
• موقعیت یابی نصب اینورتر
• بررسی مدل موج تولیدی توسط اینورتر و کاربرد هر یک
• بررسی برندهای مطرح اینورتر در ایران و جهان
• اینورتر هیبرید | سانورتر | اینورتر- شارژر | اینوتر چند حالته
• تفاوت و کاربرد اینورتر مرکزی، اینورتر رشتهای، میکرواینورتر و پاور اپتیمایزر

۵- باتریها

• انواع باتریها
• باتریهای سرب-اسید
• باتریهای لیتیومی
• باتریهای متناوب
• مزایا و معایب هر باتری
• سیکل مصرف و عمر باتری
• محفظه نگهداری باتری (بانک باتری)
• عمق دشارژ و میزان شارژ
• بررسی برندهای مطرح باتری در ایران و جهان

۶- شارژ کنترلر

• انواع شارژ کنترلر
• دلیل نیاز به شارژ کنترلر
• وظایف شارژکنترلر
• مزایا و معایب هر مدل
• پارامترهای مورد نیاز در شارژ کنترلر
• بررسی برندهای مطرح شارژ کنترلر در ایران و جهان

۷- کابل و سوکتها

• بررسی و محاسبه کابل مورد نیاز در هر بخش
• بررسی جنس کابلهای مورد نیاز در بخش AC و DC
• بررسی سوکت های مورد استفاده
• نحوه یکپارچه سازی سیستم
• استفاده از تابلو برق

۸- کابل کشی

 • آشنایی با سیم و کابل
 • آشنایی با مقاومت سیم
 • محاسبه مقاومت سیم
 • محاسبه افت توان
 • انتخاب کابل مناسب
 • محاسبه افت توان در بخش DC و AC
 • آشنایی با انواع کابل DC و AC
 • تجهیزات محافظتی
 • دلیل نیاز به تجهیزات محافظتی
 • فیوزها
 • کلید مینایتوری AC و DC (Circuit Breaker)
 • سرج ارستر (Surge Arrester)
 • سوئیچ

۹- تابلو برق

 • آموزش تابلو برق
 • دلیل نیاز به تابلو برق
 • تابلو برق AC و DC
 • اتصالات و تجهیزات
 • تجهیزات محافظتی
 • باس بار

۱۰- سیستم زمین (Earthing – Grounding)

 • آشنایی با سیستم زمین
 • دلیل نیاز به اتصال زمین
 • زمین کردن
 • نحوه اتصالات و کابل کشی ها
 • انواع الکترود
 • سیستم صاعقه گیر و اتصال به زمین

۱۱-  تئوری نصب

• روشهای متداول نصب
• نصب سری و موازی | مزایا و معایب | دلیل نیاز به هر یک
• بررسی نصب پنلهای مختلف در سیستم
• آشنایی با جریان مستقیم (DC )و متناوب (AC)
• آشنایی با جریان متناوب تک فاز و سه فاز
• آشنایی با انواع واژههای مورد استفاده به عنوان توان
• آشنایی و بررسی انواع سیستم متصل (grid-On)، منفصل (grid-Off )و ترکیبی (Hybrid)
• انواع روشهای نصب هر بخش از سیستم
• روش محاسبه سایه
• روش محاسبه فاصله پنلها
• انواع شیوه نصب پنلها

۱۲-  بررسی و مقایسه انواع مقیاس تولید

• بررسی تولید خانگی (Residential)
• بررسی تولید صنعتی و تجاری (Commercial)
• بررسی تولید نیروگاهی (Scale-Utility)

۱۳- فوتوولتیکهای ترکیبی با ساختمان (BIPV)

• آشنایی با فوتوولتیکهای ترکی بی با ساختمان
• نحوه استفاده و کارکرد
• مزایا و معایب
• کاربرد و راندمان فوتوولتیکها ی ترکیبی با ساختمان

۱۴- محاسبات عملی و طراحی دستی

• محاسبه راندمان پنل خورشیدی
• محاسبه توان پنل در اساس سطح
• محاسبه مصرف کل یک ساختمان
• محاسبه توان مورد نیاز
• محاسبه میزان پنل مورد نیاز
• محاسبه کلیه تلفات در سیستم در بخش AC و DC
• محاسبه میزان باتری مورد نیاز
• محاسبه تعداد روز خودگردانی در سیستم فتوولتائیک و میزان باتری مورد نیاز
• محاسبه ضخامت کابل مورد نیاز در سیستم
• محاسبه اینورتر مورد نیاز
• محاسبه توان در دو شرایط استاندارد و واقعی
• محاسبه و انتخاب قطعات درست در سیستم
• محاسبه آرایش پنلها در سیستم
• محاسبه شرایط ایمنی برای قطعات سیستم
• محاسبه میزان و نحوه شارژ و دشارژ باتری
• محاسبه زمان مورد نیاز برای شارژ و دشارژ باتری

۱۵ – نصب عملی

• نصب پنلها
• نصب سری و موازی
• نصب و اتصال
• روش نصب پنلها بر روی فریم و شاسی
• اتصال و نحوه کارکرد پنلها
• اتصال و نحوه کارکرد با اینورتر
• اتصال و نحوه کارکرد شارژ کنترلر
• اتصال و نحوه کارکرد باتری
• اتصال و نحوه کارکرد مصرف کننده DC
• اتصال و نحوه کارکرد مصرف کننده AC
• اتصال و نحوه کارکرد پمپ خورشیدی


این دوره  با هزینه آموزشی ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان برگزار میشود .

پس از پایان دوره ، دانشپذیران به سازمان فنی حرفه ای جهت آزمون معرفی میشوند که آزمون در دو بخش تئوری و عملی برگزار میشود و پس از قبولی در آزمون، مدرک بین المللی دوره – همراه با کد رجیستری با قابلیت ترجمه با مهر دادگستری و وزارت خارجه توسط سازمان فنی حرفه ای صادر میشود.

مدرک پایان دوره نیز با اعتبار داخلی توسط آموزشگاه ( بدون حضور در آزمون) به درخواست دانشپذیران صادر میگردد.

در لینک زیر میتوانید سرفصل های آموزشی و اطلاعات دوره را مشاهده بفرمایید. آموزشگاه امکان معرفی به آزمون در تمام استانداردهای زیر را برای دانشپذیران دارد . حضور در آزمون منجر یه مدرک فنی و حرفه ای میشود که معتبرترین مدرک در  این حوزه می باشد.

دانلود اطلاعات دوره  -استاندارد فنی و حرفه ای -طراح سیستم های فتوولتائیک-۳۰۲ ساعت

دانلود اطلاعات دوره- استاندارد فنی حرفه ای- نصاب پنل سیستم های فتوولتائیک خانگی و صنعتی-۲۲۲ ساعت

دانلود اطلاعات دوره- استانددارد فنی حرفه ای- نصاب تجهیزات الکتریکی سیستم های فتوولتائیک خانگی و صنعتی-۲۲۸ ساعت

دانلود اطلاعات دوره- استاندارد فنی حرفه ای- تکنسین سیستم هاي خورشیدي و فتوولتايیک-۱۳۰۰ ساعت

زمان برگزاری کلاس: حضوری-  ۵ روز

لینک ثبت نام آنلاین 

-‐–‐————————————————————————-

اعتبار مدرک:

مدارک فنی و حرفه‌ای بین المللی بوده و در تمام کشورهای عضو سازمان ILO معتبر است. همه کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، عضو این سازمان هستند که تعداد آن‌ها به بیش از صد و هفتاد کشور در جهان می‌رسد. به طوری که هر فرد دارای مدرک فنی در کشورهای مذکور می‌تواند با ارائه آن، مشغول به کار شود. این مدارک معتبرترین مدرک آموزش کوتاه مدت چه برای کار در ایران و چه برای مهاجرت می باشد. برای دانشپذیرانی که قصد مهاجرت دارند ، مدارک فنی و حرفه ای جز مدارک امتیاز آور جهت مهاجرت می باشد و در حال حاضر نیاز خیلی زیادی به افراد متخصص دارای این مدرک در ایران و خارج از کشور( اروپا، کانادا و کشورهای حوزه خلیج فارس) می باشد.

مزایای مدرک فنی و حرفه ای را در لینک زیر میتوانید مطالعه کنید:

مزایای مدرک فنی و حرفه ای