دوره طراحي معماري ساختمان کارا انرژي با نرم افزار Design Builder با کد استاندارد۳۱۱۰۰۰۰۰۳۰۳۲۳۴ در ۱۳۵ ساعت ( ۶۰ ساعت تئوری- ۷۵ ساعت عملی) توسط آموزشگاه نئون برگزار میشود.

 

 

 

طراحي معماری ساختمان کارا انرژی با نرم افزار Design Builder يکي از شايستگي های حوزه معماری مي باشد که شامل کارهای بررسي عوامل موثر بر مصرف  انرژی ساختمان ها و اصول اولیه طراحی ساختمان های کارا انرژی،بررسي عوامل اقلیمي موثر بر افزايش بهره وری انرژی ساختمان،طراحي معماری ساختمان کارا انرژی بر مبنای استفاده از عوامل اقلیمي،بررسي مباني انتقال حرارت و طراحي فیزيک ساختمان کارا انرژی ،نصب نرم افزار ديزاين بیلدر،انجام تنطیمات اولیه ، ترسیم هندسه سه بعدی ساختمان، ورود اطلاعات کاربری،تعیین مصایح پوسته حرارتي و جدارها و بازشوها و سايبان ها در نرم افزار ديزاين بیلدر،بررسي مشخصات تجهیزات مصرف کننده انرژی در ساختمان در نرم افزارديزاين بیلدر،انجام شبیه سازی مصرف انرژی ساختمان با نرم افزار ديزاين بیلدر ، تحلیل نتايج آن و تغییر مجدد مشخصات ساختمان جهت افزايش کارايي انرژی است .

سرفصل  مبسوط دوره به شرح زیر می باشد :

 

 • بررسي عوامل موثر برمصرف انرژی ساختمان ها و اصول اولیه طراحي ساختمان های کارا انرژی
 • بررسي عوامل اقلیمي موثر بر افزايش بهره وری انرژی ساختمان
 • بررسي مباني انتقال حرارت و طراحي فیزيک ساختمان کارا انرژی
 • تشریح الزامات طراحی نقشه های معماری درخانه های کارا انرژی- معماری و سازه- عایق بندی
 • تشریح الزامات طراحی وساخت سیستم های سرمایش وگرمایش – تاسیسات

بخش عملي( طراحی خانه کم انرژی – ممیزی انرژی ساختمان) :

 

 • اجرای پروژه محاسبه با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
 • ممیزی انرژی ( محاسبه نرم مصرف انرژی)
 • کار عملی و اجرای پروژه  شبیه سازی انرژی در ساختمان با نرم افزارDesign Builder
 • ترسیم سه بعدی ساختمان  از دیدگاه معماری
 • ورود اطلاعات کاربری، مصالح به کاررفته، سیستم روشنایی ،سرمایش و گرمایش ساختمان در نرم افزار
 • محاسبه بار حرارتی و سرمایشی ساختمان
 • محاسبه هدر رفت انرژی ناشی از فاکتورهای مختلف در ساختمان
 • ارائه راهکارهای کاهش مصرف انرژی تا رسیدن ساختمان به استانداردهای خانه های کم انرژی
 • توضیحات مربوط به کاربرد انرژیهای نو در ساختمان  و مدلسازی سیستم در ساختمان با استفاده از ماژولهای نرم افزار- طراحی پنل های خورشیدی برای ساختمان
 • محاسبه  میزان دریافت  نور روز در نقاط مختلف ساختمان
 • محاسبه میزان صرفه جویی ناشی از هر راهکار در ساختمان با هدف طراحی بهینه ساختمان
 • شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD ) در نرم ا فزار دیزاین بیلدر  با هدف  بررسی جریان هوای داخلی و خارجی  ساختمان

===============================================================================

این دوره طبق مصوبه سازمان فنی و حرفه ای با هزینه آموزشی ۱۹۰۰۰۰۰ تومان برگزار میشود .

پس از پایان دوره ، دانشپذیران به سازمان فنی حرفه ای جهت آزمون معرفی میشوند که آزمون در دو بخش تئوری و عملی برگزار میشود و پس از قبولی در آزمون، مدرک بین المللی دوره همراه با کد رجیستری با قابلیت ترجمه با مهر دادگستری و وزارت خارجه توسط سازمان فنی حرفه ای صادر میشود.

مدرک پایان دوره نیز با اعتبار داخلی توسط آموزشگاه ( بدون حضور در آزمون) به درخواست دانشپذیران صادر میگردد.

در لینک زیر میتوانید سرفصل های آموزشی و اطلاعات دوره را مشاهده بفرمایید .

دانلود اطلاعات دوره  طراحی ساختمان های کارا انرژی-استاندارد فنی و حرفه ای 

با تکمیل فرم ثبت نام زیر میتوانید در این دوره ثبت نام کنید ، پس از تکمیل فرم ، ایمیل تائید ثبت نام ارسال خواهد شد.

لینک ثبت نام آنلاین