بسته آموزشی بهینه سازی انرژی در تجهیزات صنعتی، شامل دوره های دو روزه کاربردی برای هر یک از تجهیزات صنعتی مانند پمپ ، کمپرسور، موتورهای الکتریکی، کوره، بویلر و … می باشد. در این دوره ها علاوه بر ارائه نکات کاربردی در خصوص نحوه کاربرد و عملکرد این تجهیزات در پروسه های مختلف صنعتی ضمن ارائه  راهکارهای بهنیه سازی در خصوص بهبود عملکرد آن تجهیز ، نرم افزاری را هم جهت این موضوع معرفی کرده و نحوه کار با آن را توضیح می دهند.این بسته آموزشی شامل کارگاههای زیر می باشد:

۱- ارائه راهکارهای بهبود عملکرد و بهینه سازی انرژی در پمپ ها

۲- ارائه راهکارهای بهبود عملکرد و بهینه سازی انرژی درتوربین های گازی

۳- ارائه راهکارهای بهبود عملکرد و بهینه سازی انرژی در کمپرسورها

۴- ارائه راهکارهای بهبود عملکرد و بهینه سازی انرژی در موتورهای الکتریکی

۵- ارائه راهکارهای بهبود عملکرد و بهینه سازی انرژی در تجهیزات ثابت مانند بویلر و مبدل های حرارتی

۶- استفاده از شبیه سازی میکرو(CFD )در شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در تجهیزات صنعتی