دوره آموزشی طراحي و شبیه سازي سیستم های حرارتی و آبگرمکنهاي خورشیدي با نرم افزار T*SOL با کد استاندارد ۳۱۳۱۳۰۰۷۰۰۰۰۰۳۱ با ۹۵ ساعت مدرک شغلی فنی حرفه ای درآموزشگاه نئون برگزار میگردد.


طراحي و شبیه سازی سیستم آبگرمکنهای خورشیدی با نرم افزار T*SOL  از شايستگي های حاوزه فناوری انرژیهای نو و تجديدپذير است که شامل کارهای بررسي آبگرمکنهای خورشیدی و تجهیزات آنها، کار با محیط نرم افزار SOL*T، کار با پايگاه داده ها، تجهیزات و افزودن موقعيیت جغرافیايي ، طراحي و شبیه سازی انواع سیستم آبگرمکن خورشیدی و استخراج نتايج و تحلیل نمودارها مي باشد. و با مشاغل معماران و مهندسین برق و مکانیک در ارتباط میباشد.


٭ تعريف دقیق استاندارد:
نرم افزار TSOL برنامه شبیه سازي حرفه ا ي براي طراحي و برنامه ريزي سیستمهاي حرارتي خورشیدي است که با ارائه ي ابزارها و تجهیزات سیستمهاي خورشیدي و همچنین قطعات مرتبط و درگیر با اين سیستمها مانند منبـع آب گرم، استخر شنا، فرآيند گرمايشي، مخزن هاي بافر و غیره انجام شبیه سازي و محاسـبات بـراي ايـن گونـه سیستمها را بسیار آسان تر نموده تا با استفاده از آن با صرف وقـت و هزينـه ي کمتـري قـادر بـه طراحـي بهینـه سیستمهاي حرارتي خورشیدي، شبیه سازي دما و بررسي عملكرد انرژي در آنها باشید. در اين نرم افزار ميتوان با وارد نمودن اطالعات هواشناسي، نوع تجهیزات و میزان آب مصرفي سیسـتم آبگـرمکن خورشـیدي مناسـب را
طراحي نمود. از ديگر امكانات اين نرم افزار ميتوان از محاسبه، و شبیه سازي میزان انرژي استفاده نشده، بـراورد اقتصادي و … نام برد.


٭ اصطلاح انگلیسي استاندارد( اصطالحات مشابه جهاني) :

Design and simulation of Solar Water Heaters system with T*SOL software

 


سرفصل های مبسوط این دوره به شرح زیر می باشد:

 • آشنایی با سیستم های حرارتی خورشیدی
 • آشنایی با انواع سیستم های خورشیدی
 • آشنایی با انواع سیستم های حرارتی خورشیدی
 • آشنایی با انواع سیستم های آبگرمکن خورشیدی
 • آشنایی با انواع کالکتورهای حرارتی
 • آشنایی با زوایای خورشیدی، چارت خورشیدی، نقاله خورشیدی
 • محاسبه زوایای خورشیدی
 • محاسبه فاصله کاکلتورها
 • محاسبه طول سایه
 • محاسبه آب سرد مورد نیاز ساختمان
 • محاسبه آب گرم مورد نیاز ساختمان
 • انواع سیستم گرمایش خورشیدی
 • آشنایی با اجزای سیستم حرارتی خورشیدی
 • کالکتورها، مخزن، پمپ، لوله کشی، سنسورها، کنترلر، منبع انبساط، شیر اطمینان، شیر یک طرفه
 • سیستم های ایمنی
 • آموزش طراحی با نرم افزار TSol
 • آموزش گزارش گیری با نرم افزار TSol
 • دودکش خورشیدی
 • کالکتورهای متمرکز کننده
 • دیش حرارتی (دیش استرلینگ)
 • برج های خورشیدی

پس از پایان دوره ، دانشپذیران به سازمان فنی حرفه ای جهت آزمون معرفی میشوند که آزمون در دو بخش تئوری و عملی برگزار میشود و پس از قبولی در آزمون، مدرک بین المللی دوره همراه با کد رجیستری با قابلیت ترجمه با مهر دادگستری و وزارت خارجه توسط سازمان فنی حرفه ای صادر میشود.

مدرک پایان دوره نیز با اعتبار داخلی توسط آموزشگاه ( بدون حضور در آزمون) به درخواست دانشپذیران صادر میگردد.

زمان برگزاری کلاس: دو روز در هفته  از  ساعت ۱۸ الی  ۲۰ در بستر آنلاین- بمدت ۵ هفته- در مجموع ۱۰ جلسه

هزینه ثبت نام: ۱۴۸۰.۰۰۰ تومن

امکان دریافت مدرک بین المللی در دو حرفه زیر برای دانشپذیران این دوره وجود دارد.

دانلود سرفصل استاندارد فنی حرفه ای حرفه طراحي و شبیه سازی سیستم آبگرمکنهای خورشیدی با نرم افزار T*SOL 

 

با تکمیل فرم ثبت نام زیر میتوانید در این دوره ثبت نام کنید ، پس از تکمیل فرم ، ایمیل تائید ثبت نام ارسال خواهد شد.

لینک ثبت نام آنلاین