دوره طراح مزرعه بادي  در آموزشگاه نئون تحت نظر سازمان فنی حرفه ای ایران در گروه شغلی فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر با کد استانداردشغلی  ISCO08-313130070020031 در سازمان کار جهانی با مدرک قابل ترجمه ومعتبر این سازمان برگزار میشود.

 

شرح استاندارد شغل:

طراح مزرعه بادي از حرفه انرژي هاي تجديد پذير-بادي كه شايستگي هاي گردآوري اطلاعات مزرعه توربين بادي به همراه آناليز آن، گردآوري و آناليز ديتاهاي بادسنجي يكساله، سفارش توربين براي مونتاژ در كارخانه، طراحي چينش توربينهاي بادي در مزرعه تهيه نقشه ها و يا ديگر اسناد تصويري براي مزارع بادي، انجام تحليلهاي فني و اقتصادي و مستند سازي نتايج را داشته باشد و با مشاغلي از قبيل مشاور مكان ياب احداث مزرعه بادي در ارتباط است.
قبل از انجام فرآيند ساخت و ساز مي بايستي مطالعات فني و اقتصادي با استفاده از ديتاهاي يكساله جمع آوري شده از دكل هواشناسي صورت پذيرد. بدين ترتيب كه ابتدا توسعه دهندگان مي بايستي قابليت اقتصادي پروژه را براي افزايش بودجه ساخت و ساز نشان دهند. از يك طرف آنها مي بايستي هزينه توربين، نصب، احداث جاد ه هاي دسترسي، سيستم الكتريكي و بهر ه برداري و نگهداري را تخمين زده از سويي ديگر آنها مي بايستي كه درآمد حاصل از فروش برق را در طول عمر نيروگاه تعيين كرده تا از اثر بخشي سرمايه گذاري خود اطمينان حاصل نمايند.

٭ اصطلاح انگليسي استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهاني ) :

Wind Farm Designer

سرفصل های دوره:

انرژیهایتجدیدپذیرو ساختار حمایتی در ایران
مفاهیم اولیه انرژی(مدیریت و بودجه ریزی انرژی،در دسترس پذیریوضریب ظرفیت نیروگاه)
معرفیتوربین های بادی(طبقه بندی، معرفی تولید کنندگان، حوزه کاربرد)
باد سنجی(پارامتر و متغیر های شناساییمنبع انرژی، ابزار ها)
تحلیل داده های بادسنجی(پارمتر های کلیدی، اعتبار سنجی، محاسباتسطحی)
تحلیلمنابع انرژی(مرجع داده، بازتحلیل، ارزیابی، چگالی توان
برآورد تولید انرژی(کلاس توربین باد، توربولانس،چگالی هوا، سرعت متوسط،برآوردانرژی تولیدی)
نرم افزارWindographer (برآورد توان و انرژی سالانه، انتخاب توربین، تحلیل افتعملکرد)
طراحی نیروگاه بادی (حد بتز، چیدمان،حریم نیروگاه،محدودیت های حریم، افت ها و عدم قطعیت(
تحلیل اقتصادی نیروگاه بادی) درآمد، هزینه، بازگشتسرمایه،شاخص های اقتصادی)
فرایند توسعه (چرخه عمر نیروگاه،سایت یابی، مجوزات، تملک زمین،مطالعاتEIA، قراردادPPA،اتصال به شبکه، تامین مالی،تهیهسندRFP

 

طرح درس مبسوط این دوره به شرح زیر می باشد:

مقدمه انرژی بادی و آشنایی با انرژی باد

نیاز به انرژی، مصارف انرژی، راندمان انرژی

انرژی‌‎های تجدیدپذیر، سهم تجدیدپذیرها در انرژی

منشا اصلی انواع انرژی

مزیت‌ها و معایب انرژی بادی

انواع توربین‌های بادی، نحوه کارکرد هر نوع توربین

آشنایی با مزارع بادی، مزارع بادی onshore و offshore

آشنایی با تحلیل داده‌های بادی

تاریخچه انرژی بادی، تاریخچه توربین‌های بادی

 

آشنایی با باد

دلیل ایجاد باد، انواع باد

نسیم دریا و ساحل،نسیم کوهستان و دره

زاویه تابش خورشید بر زمین و تاثیر آن

سلول‌های جریان هوا در کره زمین

اثر کوریولیس

بادهای جهانی، بادهای محلی، چرخه باد جهانی، مسیرهای بادی

تاثیر باد و خورشید بر اقلیم، مقیاس شناسی در اثر باد

 

توربین‌ها

انواع توربین بادی،تعداد پره‌ها در توربین‌ها

انواع توربین بادی محور افقی،  مزایا و معایب توربین بادی محور افقی

انواع توربین بادی محور عمودی،  مزایا و معایب توربین بادی محور عمودی

مقایسه توربین‌های بادی

مزایا و معایب تعداد پره در توربین‌ها،جنس مواد تشکیل‌دهنده پره، نحوه ساخت پره

کاربرد و مزایای دیفیوزر

انواع توربین‌های بادی مدرن و کاربرد آن‌ها در بخش‌های مختلف

 

توربین‌های بادی محور افقی

اجزای توربین بادی محور افقی و کارکرد هر یک

انواع برج، جنس مواد برج‌های متداول، مزایا، معایب و کاربرد هر یک

آشنایی با ابزارهای اندازه‌گیری باد

آشنایی با دکل بادسنجی

آشنایی با انواع توربین‌های باد و بدون گیربکس

آشنایی با سیستم‌های ایرودینامیکی توربین

آشنایی با ترمز ایرودینامیکی پره

آشنایی با سیستم‌ محافظت در برابر صاعقه

آشنایی با سیستم‌ محافظت در برابر یخ‌زدگی

 

سطح جاروب و ضریب استحکام

تعداد پره‌ها و سطح پوشیده شده

سطح جاروب

گشتاور، قدرت و سرعت

ضریب استحکام

توربین‌های بادی تولیدکننده برق، توربین‌های بادی برای آسیاب و پمپ آب

 

انرژی باد

محاسبه انرژی باد

پارامترهای موثر در انرژی باد

محاسبه حجم هوای عبوری، محاسبه چگالی هوا

چگالی توان

کلاس توربین‌ها، ضریب توان توربین

تئوری مومنتوم (تکانه) و نظریه حرکت

حد بتز و محاسبه آن، محاسبه حد بتز در توربین‌های محور عمودی

راندمان توربین‌ها، آشنایی با نمودار توان

 

پروفیل باد، جریان و لایه مرزی

آشنایی با پروفیل باد

رابطه‌های ارتفاع و سرعت باد

زبری سطح، کلاس زبری، عمق لایه مرزی

سرعت، فشار و ویک در سطح و بعد از توربین

تغییر پروفیل باد با گذشتن از مانع یا توربین

فشار باد بر روی مانع و ساختمان

پروفیل باد پایدار و ناپایدار (Steady and unsteady)، پروفیل باد در مواجعه با تپه و کوه

جریان روی مسیر، جریان آرام (Laminar)، آشفته (Turbulent) و لایه انتقالی

لایه مرزی

پروفیل باد، جدایش و لایه مرزی

جریان باد و لایه مرزی

 

ایرودینامیک پره

نیروی درگ (Drag)

نیروی لیفت (Lift)

ایرفویل، نحوه کار ایرفویل، انواع ایرفویل، اجزای ایرفویل، نیروهای وارده بر ایرفویل

نحوه و تفاوت طراحی پره

 

اطلس باد

آشنایی با اطلس باد،نحوه کارکرد اطلس باد، به‌دست آوردن داده‌ها و تحلیل با استفاده از اطلس باد

اطلس باد ایران و جهان

نحوه استخراج داده‌ها و مکان‌یابی با استفاده از اطلس باد جهانی

 

تحلیل داده‌های باد (آنالیز باد) و محاسبه انرژی باد

تابع ویبول، محاسبه‌ پارامترهای تابع ویبول

استخراج داده‌های بادی دکل بادسنج، آنالیز باد داده‌های دکل بادسنج

محاسبه انرژی توربین در ارتفاع‌های مختلف نصب

تابع گامبل

محاسبه سرعت باد ماکسیمم در شرایط بحرانی در آینده

محاسبه فاکتور ظرفیت توربین

محاسبه شدت آشفتگی

نحوه انتخاب کلاس توربین

 

نسبت سرعت نوک پره

محاسبه نسبت سرعت نوک پره

نسبت ضریب توان

تاثیر نسبت سرعت نوک پره

نیروهای وارد بر پره

تحلیل نیروهای وارد بر پره

محاسبه لیفت (Lift) و درگ (Drag)

محاسبه گشتاور (Torque) و رانش (Thrust)

محاسبه ضریب رانش

رابطه ضریب رانش و توان

نیروهای وارد بر پره

آشنایی با بخش‌های مختلف نمودار توان

ردیابی نقطه توان بیشینه (MPPT)

نمودار توان و نسبت چرخش پره

 

تنظیم قدرت

نمودار توان در توربین‌های پیچ کنترل و استال کنترل

پارامترهای موثر بر نمودار توان

انواع روش‌های تنظیم قدرت

تنظیم قدرت با پیچش توربین

تنظیم قدرت غیر فعال

تنظیم قدرت با استفاده از پیچ کنترل

 

گیربکس

آشنایی با گیربکس، نحوه کار گیربکس

سرعت نامی شفت، سرعت نامی و تعداد قطب‌های ژنراتور

محاسبه سرعت نامی شفت

محاسبه نسبت تبدیل گیربکس

آشنایی با مقدار لغزش، محاسبه مقدار لغزش

 

ردیابی نقطه حداکثر توان (MPPT)

بخش ردیابی در نمودار توان

نحوه کارکرد ردیابی نقطه حداکثر توان

انواع روش‌های ردیابی نقطه توان بیشینه

نحوه کارکرد انواع روش‌های ردیابی نقطه توان بیشینه

 

امکان‌سنجی مزرعه بادی

مطالعه امکان‌سنجی (feasibility study)

بررسی کاربردی مرحله به مرحله امکان‌سنجی تا اجرا

سیستم‌های اندازه‌گیری

کار با گوگل ارث

آشنایی با طول و عرض جغرافیایی

تبدیل موقعیت، شیب

موقعیت سنجی،مراحل پیش از نصب

مراحل امکان‌سنجی، موقعیت‌یابی مزرعه بادی

آشنایی با بخش‌های مورد نیاز برای محاسبه هزینه‌های نیروگاه از آغاز تا پایان

جاده و مسیر، پارامترهای موثر در جاده

انتخاب سایتانتخاب مکان توربین و موقعیت‌یابی

مشکلات و موانع حمل

مشکلات و موانع نصب

ترتیب مراحل ساخت نیروگاه بادی

ترتیب نصب

مجوزهای لازم

آشنایی با سازمان‌های مربوطه

دکل بادسنجی

نحوه استقرار ابزار بادسنجی بر روی دکل بادسنجی

پارامترهای مهم استخراج داده‌ها

 

توربین‌های بادی دریایی

انواع پایه

پایه‌های عمق کم

پایه‌های شناور

نحوه کارکرد پایه‌های شناور

بارهای وارد بر پایه و توربین در دریا

انتقال قدرت در دریا

کابل انتقال قدرت

اتصال توربین‌ها

پست‌های دریایی و ساحلی

نحوه انتقال، ولتاژ، جریان و توان

سیستم‌های تبدیل قدرت انرژی باد

آشنایی با انواع سیستم‌ها

آشنایی با انواع ژنراتورها

آشنایی با نحوه کارکرد تبدیل انرژی

توان اکتیو و راکتیو

کاهش توان راکتیو در تبدیل انرژی

 

مزرعه بادی

آشنایی با انواع مزرعه بادی، چالش‌های مزرعه بادی

جریان‌های پشت توربین، اثر ویک، اثر توربولانس

انواع چیدمان توربین‌ها در مزرعه بادی

انتخاب فاصله مناسب طولی و عرضی در توربین‌های بادی

تاثیر فاصله بر انرژی تولیدی نیروگاه

تاثیر جهت وزش باد بر انرژی تولیدی نیروگاه

مدل‌های محاسباتی اثر ویک


پس از پایان دوره ، دانشپذیران به سازمان فنی حرفه ای جهت آزمون معرفی میشوند که آزمون در دو بخش تئوری و عملی برگزار میشود و پس از قبولی در آزمون، مدرک بین المللی دوره همراه با کد رجیستری با قابلیت ترجمه با مهر دادگستری و وزارت خارجه توسط سازمان فنی حرفه ای صادر میشود.

مدرک پایان دوره نیز با اعتبار داخلی توسط آموزشگاه ( بدون حضور در آزمون) به درخواست دانشپذیران صادر میگردد.

زمان برگزاری کلاس: دو روز در هفته  از  ساعت ۱۸ الی  ۲۰ در بستر آنلاین- بمدت ۶ هفته- در مجموع ۱۲ جلسه

هزینه ثبت نام: ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومن

امکان دریافت مدرک بین المللی در دو حرفه زیر برای دانشپذیران این دوره وجود دارد.

دانلود سرفصل استاندارد فنی حرفه ای حرفه طراح مزرعه بادی

دانلود سرفصل استاندارد فنی حرفه ای حرفه مشاوره مکان یابی احداث مزرعه بادی

با تکمیل فرم ثبت نام زیر میتوانید در این دوره ثبت نام کنید ، پس از تکمیل فرم ، ایمیل تائید ثبت نام ارسال خواهد شد.

لینک ثبت نام آنلاین