دوره جامع شغل “طراحي مزرعه بادي”

دوره طراح مزرعه بادي  در آموزشگاه نئون تحت نظر سازمان فنی حرفه ای ایران در گروه شغلی فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر با کد استانداردشغلی  ISCO08-313130070020031 در سازمان کار جهانی با مدرک قابل ترجمه ومعتبر این سازمان برگزار میشود.

 

شرح استاندارد شغل:

طراح مزرعه بادي از حرفه انرژي هاي تجديد پذير-بادي كه شايستگي هاي گردآوري اطلاعات مزرعه توربين بادي به همراه آناليز آن، گردآوري و آناليز ديتاهاي بادسنجي يكساله، سفارش توربين براي مونتاژ در كارخانه، طراحي چينش توربينهاي بادي در مزرعه تهيه نقشه ها و يا ديگر اسناد تصويري براي مزارع بادي، انجام تحليلهاي فني و اقتصادي و مستند سازي نتايج را داشته باشد و با مشاغلي از قبيل مشاور مكان ياب احداث مزرعه بادي در ارتباط است.
قبل از انجام فرآيند ساخت و ساز مي بايستي مطالعات فني و اقتصادي با استفاده از ديتاهاي يكساله جمع آوري شده از دكل هواشناسي صورت پذيرد. بدين ترتيب كه ابتدا توسعه دهندگان مي بايستي قابليت اقتصادي پروژه را براي افزايش بودجه ساخت و ساز نشان دهند. از يك طرف آنها مي بايستي هزينه توربين، نصب، احداث جاد ه هاي دسترسي، سيستم الكتريكي و بهر ه برداري و نگهداري را تخمين زده از سويي ديگر آنها مي بايستي كه درآمد حاصل از فروش برق را در طول عمر نيروگاه تعيين كرده تا از اثر بخشي سرمايه گذاري خود اطمينان حاصل نمايند.

٭ اصطلاح انگليسي استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهاني ) :

Wind Farm Designer

سرفصل های دوره:

انرژیهایتجدیدپذیرو ساختار حمایتی در ایران
مفاهیم اولیه انرژی(مدیریت و بودجه ریزی انرژی،در دسترس پذیریوضریب ظرفیت نیروگاه)
معرفیتوربین های بادی(طبقه بندی، معرفی تولید کنندگان، حوزه کاربرد)
باد سنجی(پارامتر و متغیر های شناساییمنبع انرژی، ابزار ها)
تحلیل داده های بادسنجی(پارمتر های کلیدی، اعتبار سنجی، محاسباتسطحی)
تحلیلمنابع انرژی(مرجع داده، بازتحلیل، ارزیابی، چگالی توان
برآورد تولید انرژی(کلاس توربین باد، توربولانس،چگالی هوا، سرعت متوسط،برآوردانرژی تولیدی)
نرم افزارWindpgrapher (برآورد توان و انرژی سالانه، انتخاب توربین، تحلیل افتعملکرد)
طراحی نیروگاه بادی (حد بتز، چیدمان،حریم نیروگاه،محدودیت های حریم، افت ها و عدم قطعیت(
تحلیل اقتصادی نیروگاه بادی) درآمد، هزینه، بازگشتسرمایه،شاخص های اقتصادی)
فرایند توسعه (چرخه عمر نیروگاه،سایت یابی، مجوزات، تملک زمین،مطالعاتEIA، قراردادPPA،اتصال به شبکه، تامین مالی،تهیهسندRFP


پس از پایان دوره ، دانشپذیران به سازمان فنی حرفه ای جهت آزمون معرفی میشوند که آزمون در دو بخش تئوری و عملی برگزار میشود و پس از قبولی در آزمون، مدرک بین المللی دوره همراه با کد رجیستری با قابلیت ترجمه با مهر دادگستری و وزارت خارجه توسط سازمان فنی حرفه ای صادر میشود.

مدرک پایان دوره نیز با اعتبار داخلی توسط آموزشگاه ( بدون حضور در آزمون) به درخواست دانشپذیران صادر میگردد.

زمان برگزاری کلاس: یک روز در هفته  از  ساعت ۱۸ الی  ۲۰ در بستر آنلاین- بمدت ۸ هفته

هزینه ثبت نام: ۹۷۰ تومن

امکان دریافت مدرک بین المللی در دو حرفه زیر برای دانشپذیران این دوره وجود دارد.

دانلود سرفصل استاندارد فنی حرفه ای حرفه طراح مزرعه بادی

دانلود سرفصل استاندارد فنی حرفه ای حرفه مشاوره مکان یابی احداث مزرعه بادی

با تکمیل فرم ثبت نام زیر میتوانید در این دوره ثبت نام کنید ، پس از تکمیل فرم ، ایمیل تائید ثبت نام ارسال خواهد شد.

لینک ثبت نام آنلاین