سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۱۹ پس از پایان جنگ جهانی اول در زمانی که کنفرانس صلح در کاخ ورسای بر پا بود ، شکل گرفت . نیاز به پیـدایش چنین سازمانی در قرن نوزدهم به وسیله دو تن از صنعتگران ولزی و فرانسـوی یعنی رابرت اوون و دانیل  لگراند مورد تأکیـد و پیگیری قرار گرفته بود . پس از آنکه طرح مذکور در خلال همکاری های بین المللی جهت تدوین قانون کارگران در سال ۱۹۰۱ در باسل مورد توجه قرار گرفت . سازمان ILO  با هدف تدوین مقررات و قوانین بین المللی در جهت بهینه سازی  استانداردهای بین المللی کار و حصول اطمینان از بکار گیری آنها متولد شد.

   قانون ILO در بین ماههای ژانویه و آوریل ۱۹۱۹ به وسیله کمیسیون کار در کنفرانس بین المللی صلح تدوین شد . این کمیسیون ترکیبی بود از نمایندگان ۹ کشور بلژیک ، کوبا ، چکسلواکی ، فرانسه ، ایتالیا ، ژاپن ، لهستان ، برتانیا، و ایالات متحده آمریکا که رهبری کیسیون را ساموئل گامپرس، رئیس فدراسیون کارگری آمریکا ( AFL  )  بر عهده داشت . نتیجه این نشست بروز سازمان سه جانبه گرایی بود که تنها سازمانی بود که نمایندگان دولت ، کارفرمایان و کارگران را در یک نقطه سامان می داد . قانون ILO فصل هشتم معاهده صلح ورسای است .

   اولین نشست سالانه سازمان بین المللی کار ، همراه بود با دو نماینده از دولت و کارفرمایان و کارگران از هر کشور عضو که در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۱۹ با یکدیگر ملاقات کردند . این نشست مسائل مربوط به شش مبحث اول قانون بین المللی کار را که درباره ساعات کار در صنایع ، بیکاری ، حفاظت از زنان باردار ، ساعات کار شبانه زنان ، حداقل سن کار و کار شبانه برای جوانان در صنعت می باشد ، مشخص ساخت .

در بخش بدنه مدیریت اجرایی ILO که توسط کنفرانس انتخاب شدند ، نیمی از اعضا را نمایندگانی که از طریق دولت هایشان معرفی شده بودند ، یک چهارم آن را نمایندگان کارفرمایان تشکیل می دادند .آنها آلبرت توماس  را به عنوان اولین مدیرعامل دفتر بین المللی کار انتخاب کردند که دبیر کل دائمی سازمان بود . او یک سیاستمدار برجسته فرانسوی با اعتقادات راسخ و دغدغه های اجتماعی بود که در دوران جنگ جهانی اول  در دولت فرانسه مسئوولیت وزارتخانه مهمات را برعهده داشت . در همان آغاز کار ، اعتبار و قدرت خاصی به سازمان بخشید . در کمتر از دو سال ، ۱۶ قانون بین المللی کار و ۱۸ توصیه نامه تدوین شد .

 

در زیر کشورهایی که زیر مجموعه سازمان جهانی کار میباشند
به ترتیب حروف الفبا و تاریخ عضویت آن ها قرار داده شده است .

A

 1. Afghanistan– Member since 29.09.1934
 2. Albania– Member from 1920 to 1967 and since 22.05.1991
 3. Algeria– Member since 19.10.1962
 4. Angola– Member since 04.06.1976
 5. Antigua and Barbuda– Member since 16.02.1982
 6. Argentina– Member since 28.06.1919
 7. Armenia– Member since 26.11.1992
 8. Australia– Member since 28.06.1919
 9. Austria– Member from 1919 to 1938 and since 24.06.1947
 10. Azerbaijan– Member since 19.05.1992

B

 1. Bahamas– Member since 25.05.1976
 2. Bahrain– Member since 18.04.1977
 3. Bangladesh– Member since 22.06.1972
 4. Barbados– Member since 08.05.1967
 5. Belarus– Member since 12.05.1954
 6. Belgium– Member since 28.06.1919
 7. Belize– Member since 17.11.1981
 8. Benin– Member since 14.12.1960
 9. Bolivia, Plurinational State of– Member since 28.06.1919
 10. Bosnia and Herzegovina– Member since 02.06.1993
 11. Botswana– Member since 27.02.1978
 12. Brazil– Member since 28.06.1919
 13. Brunei Darussalam– Member since 17.01.2007
 14. Bulgaria– Member since 16.12.1920
 15. Burkina Faso– Member since 21.11.1960
 16. Burundi– Member since 13.03.1963

C

 1. Cabo Verde– Member since 03.04.1979
 2. Cambodia– Member since 24.02.1969
 3. Cameroon– Member since 07.06.1960
 4. Canada– Member since 28.06.1919
 5. Central African Republic– Member since 27.10.1960
 6. Chad– Member since 10.11.1960
 7. Chile– Member since 28.06.1919

China – Member since 28.06.1919

 

 1. China – Hong Kong Special Administrative Region– Special Administrative Region of China
 2. China – Macau Special Administrative Region– Special Administrative Region of China
 3. Colombia– Member since 28.06.1919
 4. Comoros– Member since 23.10.1978
 5. Congo– Member since 10.11.1960
 6. Cook Islands– Member since 12.06.2015
 7. Costa Rica– Member from 1920 to 1927 and since 21.04.1944
 8. Croatia– Member since 30.06.1992
 9. Cuba– Member since 28.06.1919
 10. Cyprus– Member since 23.09.1960
 11. Czech Republic– Member from 1919 to 1993 as Part of Czechoslovakia and since 03.02.1993
 12. Côte d’Ivoire– Member since 21.11.1960

D

 1. Democratic Republic of the Congo– Member since 20.09.1960
 2. Denmark– Member since 28.06.1919
  1. Faroe Islands
  2. Greenland
 3. Djibouti– Member since 03.04.1978
 4. Dominica– Member since 17.06.1982
 5. Dominican Republic– Member since 29.09.1924

E

 1. Ecuador– Member since 28.09.1934
 2. Egypt– Member since 19.06.1936
 3. El Salvador– Member from 1919 to 1939 and since 21.06.1948
 4. Equatorial Guinea– Member since 30.01.1981
 5. Eritrea– Member since 07.06.1993
 6. Estonia– Member since 1921 and since 13.01.1992
 7. Eswatini– Member since 20.05.1975
 8. Ethiopia– Member since 28.09.1923

F

 1. Fiji– Member since 19.04.1974
 2. Finland– Member since 16.12.1920
 3. France– Member since 28.06.1919
  1. French Polynesia
  2. French Southern and Antarctic Territories
  3. New Caledonia

G

 1. Gabon– Member since 14.10.1960
 2. Gambia– Member since 29.05.1995
 3. Georgia– Member since 22.06.1993
 4. Germany– Member from 1919 to 1935 and since 12.06.1951
 5. Ghana– Member since 20.05.1957
 6. Greece– Member since 28.06.1919
 7. Grenada– Member since 09.07.1979
 8. Guatemala– Member from 1919 to 1938 and since 19.10.1945
 9. Guinea– Member since 21.01.1959
 10. Guinea – Bissau– Member since 21.02.1977
 11. Guyana– Member since 08.06.1966

H

 1. Haiti– Member since 28.06.1919
 2. Honduras– Member from 1919 to 1938 and since 01.01.1955
 3. Hungary– Member since 18.09.1922

I

 1. Iceland– Member since 19.10.1945
 2. India– Member since 28.06.1919
 3. Indonesia– Member since 12.05.1950
 4. Iran, Islamic Republic of– Member since 28.06.1919
 5. Iraq– Member since 03.10.1932
 6. Ireland– Member since 10.09.1923
 7. Israel– Member since 10.05.1949
 8. Italy– Member from 1919 to 1939 and since 19.10.1945

J

 1. Jamaica– Member since 26.12.1962
 2. Japan– Member from 1919 to 1940 and since 26.11.1951
 3. Jordan– Member since 26.01.1956

K

 1. Kazakhstan– Member since 31.05.1993
 2. Kenya– Member since 13.01.1964
 3. Kiribati– Member since 03.02.2000
 4. Korea, Republic of– Member since 09.12.1991
 5. Kuwait– Member since 13.06.1961
 6. Kyrgyzstan– Member since 31.03.1992

L

 1. Lao People’s Democratic Republic– Member since 23.01.1964
 2. Latvia– Member since 1921 and since 03.12.1991
 3. Lebanon– Member since 23.12.1948
 4. Lesotho– Member from 1966 to 1971 and since 02.06.1980
 5. Liberia– Member since 28.06.1919
 6. Libya– Member since 11.06.1952
 7. Lithuania– Member since 1921 and since 04.10.1991
 8. Luxembourg– Member since 16.12.1920

M

 1. Madagascar– Member since 01.11.1960
 2. Malawi– Member since 22.03.1965
 3. Malaysia– Member since 11.11.1957
  1. Malaysia – Peninsular
  2. Malaysia – Sabah
  3. Malaysia – Sarawak
 4. Maldives– Member since 15.05.2009
 5. Mali– Member since 22.09.1960
 6. Malta– Member since 04.01.1965
 7. Marshall Islands– Member since 03.07.2007
 8. Mauritania– Member since 20.06.1961
 9. Mauritius– Member since 05.05.1969
 10. Mexico– Member since 12.09.1931
 11. Moldova, Republic of– Member since 08.06.1992
 12. Mongolia– Member since 24.05.1968
 13. Montenegro– Member since 14.07.2006
 14. Morocco– Member since 13.06.1956
 15. Mozambique– Member since 28.05.1976
 16. Myanmar– Member since 18.05.1948

N

 1. Namibia– Member since 03.10.1978
 2. Nepal– Member since 30.08.1966
 3. Netherlands– Member since 28.06.1919
  1. Aruba
  2. Caribbean Part of the Netherlands
  3. Curaçao
  4. Sint Maarten
 4. New Zealand– Member since 28.06.1919
  1. Tokelau
 5. Nicaragua– Member from 1919 to 1938 and since 09.04.1957
 6. Niger– Member since 27.02.1961
 7. Nigeria– Member since 17.10.1960
 8. Norway– Member since 28.06.1919

O

 1. Oman– Member since 31.01.1994

P

 1. Pakistan– Member since 31.10.1947
 2. Palau– Member since 29.05.2012
 3. Panama– Member since 28.06.1919
 4. Papua New Guinea– Member since 01.05.1976
 5. Paraguay– Member from 1919 to 1937 and since 05.09.1956
 6. Peru– Member since 28.06.1919
 7. Philippines– Member since 15.06.1948
 8. Poland– Member since 28.06.1919
 9. Portugal– Member since 28.06.1919

Q

 1. Qatar– Member since 25.04.1972

R

 1. Romania– Member from 1919 to 1942 and since 11.05.1956
 2. Russian Federation– Member from 1934 to 1940 and since 26.04.1954
 3. Rwanda– Member since 18.09.1962

S

 1. Saint Kitts and Nevis– Member since 19.05.1996
 2. Saint Lucia– Member since 09.04.1980
 3. Saint Vincent and the Grenadines– Member since 31.05.1995
 4. Samoa– Member since 07.03.2005
 5. San Marino– Member since 18.06.1982
 6. Sao Tome and Principe– Member since 01.06.1982
 7. Saudi Arabia– Member since 12.01.1976
 8. Senegal– Member since 04.11.1960
 9. Serbia– Member since 24.11.2000
 10. Seychelles– Member since 25.04.1977
 11. Sierra Leone– Member since 13.06.1961
 12. Singapore– Member since 25.10.1965
 13. Slovakia– Member since 1919 to 1993 as part of Czechoslovakia and since 22.01.1993
 14. Slovenia– Member since 29.05.1992
 15. Solomon Islands– Member since 28.05.1984
 16. Somalia– Member since 18.11.1960
 17. South Africa– Member from 1919 to 1966 and since 26.05.1994
 18. South Sudan– Member since 29.04.2012
 19. Spain– Member from 1919 to 1941 and since 28.05.1956
 20. Sri Lanka– Member since 28.06.1948
 21. Sudan– Member since 12.06.1956
 22. Suriname– Member since 24.02.1976
 23. Sweden– Member since 28.06.1919
 24. Switzerland– Member since 28.06.1919
 25. Syrian Arab Republic– Member since 04.12.1947

T

 1. Tajikistan– Member since 26.11.1993
 2. Tanzania, United Republic of– Member since 30.01.1962
  1. Tanganyika
  2. Zanzibar
 3. Thailand– Member since 28.06.1919
 4. The former Yugoslav Republic of Macedonia– Member since 28.05.1993
 5. Timor-Leste– Member since 19.08.2003
 6. Togo– Member since 07.06.1960
 7. Tonga– Member since 24.02.2016
 8. Trinidad and Tobago– Member since 24.05.1963
 9. Tunisia– Member since 12.06.1956
 10. Turkey– Member since 18.07.1932
 11. Turkmenistan– Member since 24.09.1993
 12. Tuvalu– Member since 27.05.2008

U

 1. Uganda– Member since 25.03.1963
 2. Ukraine– Member since 12.05.1954
 3. United Arab Emirates– Member since 25.04.1972
 4. United Kingdom– Member since 28.06.1919
  1. Anguilla
  2. Bermuda
  3. British Virgin Islands
  4. Cayman Islands
  5. Falkland Islands (Malvinas) *
  6. Gibraltar
  7. Guernsey
  8. Isle of Man
  9. Jersey
  10. Montserrat
  11. St Helena
 5. United States– Member from 1934 to 1977 and since 18.02.1980
  1. American Samoa
  2. Guam
  3. Northern Mariana Islands
  4. Puerto Rico
  5. United States Virgin Islands
 6. Uruguay– Member since 28.06.1919
 7. Uzbekistan– Member since 13.07.1992

V

 1. Vanuatu– Member since 22.05.2003
 2. Venezuela, Bolivarian Republic of– Member from 1919 to 1957 and since 16.03.1958
 3. Viet Nam– Member from 1950 to 1976,1980 to 1985 and since 20.05.1992

Y

 1. Yemen– Member since 20.05.1965

Z

 1. Zambia– Member since 02.12.1964
 2. Zimbabwe– Member since 06.06.1980