دوره های بین المللی مرکز نئون در حوزه های زیر در  به صورت مشترک با اساتید و مراکز آموزشی همکار مرکز نئون درنروژ و جزیره کیش برگزار می شوند:

۱-  بسته آموزشی خانه های کم انرژی

۲- بسته آموزشی حفاری

a. مدیریت ریسک در حفاری

b. حفاری در فشار و دمای بالا

c. حفاری آبهای عمیق

d. شبیه سازی سه بعدی پروسه حفاری و ترکیب گل حفاری با استفاده از CFD – دینامیک سیالات محاسباتی

e. IADC – گواهینامه کنترل فوران چاه

۳- بسته آموزشی مدیریت

a. مدیریت ریسک تکنیکال بر اساس داده های جمع آوری شده

b. مدیریت ریسک در حفاری

c. مدیریت و Coaching

d. مدیریت ایمنی و ریسک – HSE

۴- مبانی علمی و کاربردی تجهیزات دوار – با تمرکز بر کاربرد در صنعت نفت و گاز