طراحي نقشه هاي ساختمان با نرم افزار Revit Architecture – با رویکرد بیم(BIM)

دوره آموزشی “طراحي نقشه هاي ساختمان با نرم افزار Revit Architecture” با کد استاندارد ISCO08: 216130300000011   در گروه شغلی معماري توسط آموزشگاه نئون برگزار میشود.


شرح استاندارد:

طراحي نمای خارجي ساختمان با نرم افزار Architecture Revit از شايستگي های حوزه معماری محسوب مي شود. وظايفي از قبیل نصب و راه اندازی Architecture Revit ، کار با فرمان های پايه ترسیمي و ويرايشي ، شناخت اصول و ضوابط طراحي نماها ، تبديل پلان دو بعدی به حجم سه بعدی ، کار با محیط Family و Mass و استفاده از دستورات اين محیط ها در طراحي نما ، متريال دهي و نورپردازی و ساخت انیمیشن و رندر نهايي را برعهده دارد. اين شايستگي عبارتست از طراحي نماهاي مدرن و كالسیك، دادن مواد و متريال هاي گوناگون به نماي طراحي شده و نورپردازي نما و رندر و با مشاغلي همچون طراحي نقشه های ساختماني با نرم افزار Architecture Revit ، آموزش نرم افزار اتوکد ، طراحي داخلي و نما و … در ارتباط مي باشد.

 

اصطلاح انگلیسي استاندارد( اصطلاحات مشابه جهاني) :

 

Building design using Revit Architecture Software

 


سرفصل های دوره:

 

آشنایی اولیه

• آشنایی اولیه با بیم BIM
• تعریف محیط نرم افزار رویت
• تعریف طبقات ساختمان Levels
• تعریف گرید یا آکس بندی Grids
• وارد کردن فایل CAD و برش CAD در رویت
• کار با Properties
• تهیه نما، برش و پالن معکوس
• تعریف دیسیپلین های مهندسی

Project Browser •

مدل سازی دیوار

• دیوار معماری

o دیوار ساده، دیوار شیب دار
o تعریف نازک کاری و سفت کاری
o عایق صوتی، حرارتی، رطوبتی
o شیار زنی،
sweep & reveal o
o انواع دیوار: دیوار بلوکه، دیوار کناف
o تعریف مصالح دیوار، ضخامت و مشخصات مصالح دیوار

• دیوار سازه ای: دیوار برشی
• تنظیمات دیوار
• مدل سازی کرتین وال Wall Curtain

o انواع کرتین وال: کرتین وال نرمال، کرتین وال فریم لیس، کرتین وال اسپایدر
o تعریف پروفایل مولیون، تعریف ضخامت شیشه و تنظیمات کرتین وال
o نصب درب شیشه ای کرتین
o نصب پنجره کرتین
o برش کاری و شبکه بندی کرتین
o مدل سازی کرتین وال با هندسه های پیچیده

• آموزش شناخت اصولی از Line Location دیوار
• آموزش حرفه ای الیه بندی برا ی دیوارها مخصوص فاز دو و اجرایی
• تبدیل دیوار فاز ۲ به د یوار فاز ۱

• قرنیز

o سنگ ازاره
o انواع ابزار ها ی گچی دیواری
o انوع پروفیل قرنیز – قرنیز سنگی – پی وی سی – چوبی

• مباحث پیشرفته دیوار

o آموزش کنترل لایه های دیوار
o آموزش تنظیم پیچش الیه ها
o آموزش ویرایش الیه های دیوار
o آموزش Split الیه های دیوار
o آموزش ادغام الیه های دیوار
o آموزش ایجاد الیه های دیوار رو ی یکدیگر
stack wall o
o ترسیم دیوار با هندسه ارگانیک

کف سازی

• ساخت انواع کف سازه ای: کف متال دک، دال بتنی، کامپوزیت
• ساخت کف معماری: سفت کاری، عایق کاری، شیب بندی کف، نازک کاری
• لایه بندی مصالح
• تعریف مصالح
• مدل سازی سطوح شیب دار
• روش ایجاد باز شو در کف

ابزارهای ترسیمی

• ابزار Align و تکنیک ها ی استفاده آن
• ابزار Offset و تکنیک های استفاده آن
• ابزار Mirror و تکنیک های استفاده آن
• ابزار Split و تکنیک های استفاده آن
• ابزار Trim و تکنیک های استفاده آن
• ابزار Move و تکنیک های استفاده آن
• ابزار Copy و تکنیک های استفاده آن
• ابزار Rotate و تکنیک ها ی استفاده آن
• ابزار Array و تکنیک ها ی استفاده آن
• ابزار Scale و تکنیک ها ی استفاده آن
• ابزار Unpin/Pin و تکنیک های استفاده آن

Join Geometry •
Unjoin Geometry •
Cut Geometry •

درب

• فلزی، چوبی
• دولت، کشویی، رول آپ
• تهیه شیت تیپ بندی درب ها
• روش باز کردن و بستن درب ها

پنجره

• بازشو، کشویی، کلنگی
• تهیه شیت تیپ بندی پنجره ها
• روش باز کردن و بستن پنجره ها

سقف کاذب

• شاسی کشی، رابیتس، کناف
• تعریف مصالح
• ساخت شکست های سقف
• ایجاد انواع ابزار گچی بر روی سقف

کار با ویو ها view

Crop View •
SECTION BOX •
VIEW CUBE استفاده•

• برش سه بعد ی
• کاربرد و تکنیک قفل دید سه بعدی
• کاربرد و تکنیک های گزینه های Temporary
• ساخت TEMPLATE وی وها
• آموزش مدیریت و تکنیک های قید گذار ی عناصر

Shadows ، Visual styles ، Detail Level نمایش تنظیمات•

بام Roof

• معرفی انواع بام ها roof
• مدل سازی انواع بام: بام شیب دار، سقف سوله، گنبد، سقف شیروانی
• آموزش استفاده از ابزار Soffit برا ی سقف ها
• آموزش استفاده از ابزار Fascia برا ی سقف ها
• آموزش ایجاد Gutter برای سقف ها
• درج انواع پنجره سقفی light sky

تعریف مصالح و متریال

• معرفی کتابخانه متریال اتودسک
• معرفی بانک مصالح گروه ایزوبیم
• تنظیمات هاشور و تکسچر
• تنطیمات تکسچر در متریال
• تعریف خواص فیزیکی مواد
• تعریف خواص گرمایی مواد

پله

• روش طراحی پله
• معرفی انواع پله
• شیت برش پله و شیت پالن پله طبقات
• مدل سازی انواع پله: پله بتنی، پله فلزی، پله چوبی
• پله رفت و برگشتی، پله گرد، Spiral
• تنطیمات نازک کاری و سفت کاری پله
• پله های سفارشی با هندسه نامتعارف، پله های اشرافی
• پله برقی

رمپ

• معرفی رمپ
• رمپ توان یابان
• انواع رمپ های خودرو
• رمپ برقی

نرده کشی

• انواع نرده: فلزی، شیشه ای، هندریل،نرده پله
• درج نده با شیب
• تنظیمات نرده

شفت ها وداکت ها

آسانسور

• معرفی انواع آسانسور
• روش درج صحیح آسانسور در مدل BIM
• آسانسور خودرو

مدل سازی المانهای دیگر معماری

• مدل سازی انواع مبلمان : مبلمان مسکونی ، اداری، بیمارستان و…

ستون گذاری،تیر ریزی

• سازه ای: ستون و تیر فلزی و بتونی
• معماری: یتون دکوراتیو )سنگی و گچی(

مدل سازی فضاهای ساختمان

• Room : تعریف اتاق و مصاحی
• تعریف فضاها و Zone بندی
• تعریف دپارتمان های مختلف ساختمان
• تعریف جدول نازک کاری
• راهنمای فضا ها

مدل سازی ساکنین ساختمان

• تعریف ساکنین ساختمان و برنامه فیزیکی
• جانمایی انسان
• بررسی مسیر تردد ساکنین – محاسبه فاصله تا پله فرار
Annotation عالمت گذاری و اندازه گذاری
• معرفی Annotation
• اندازه گذاری و ترفند های آن
• راهنمای ساختمان
• رفرنس نقشه
• Cloud و رویژن
• معرفی KEYNOTE
• درج متن text ، متن سه بعدی
• کد ارتفاعی
• Tag گذاری

درج جزییات اجرایی دو بعدی

• ترسیم انواع دید های دو بعدی
• فمیلی دیتیل
• فمیلی دیتیل های تکرار شونده

مدارک مهندسی

• تولید پلان کف سازی، پالن مبلمان، پلان اندازه گذاری
• تولید پلان معکوس
• تولید نما، نماهای خارجی Elevation ،نماهای داخلی
• تولد برش ، برش های خاص
• پلان جزییات

وارد کردن فایل های مختلف به رویت

• وارد کردن فایل رویت
• وارد کردن لینک رویت
• وارد کردن CAD
• وارد کردن CAD به صورت لینک
• وارد کردن فایل های SketchUp
• وارد کردن فایل های Rhino
• وارد کردن فایل های MAX 3DS
• وارد کردن فایل های PDF
• وارد کردن فایل های IFC
• وارد کردن عکس ها
• وارد کدن ابر نقاط

خروجی های مختلف از رویت

• تهیه انواع خروجی رویت
• خروجی CAD و آلبوم CAD
• خروجی PDF و آلبوم PDF
• خروجی IFC
• خروجی اسکچاپ
• ارتباط رویت و نویس ورکز NAVISWORKS
• ازتباط رویت و MAX 3DS

فمیلی family

• معرفی انواع family
System family o
In place family o
Component family o
• روش های مختلف وارد کردن family ها
• تنظیمات family
• آشنایی باPlane Reference
• ترفند های باPlane Reference

ساخت فمیلی

• معرفی اولیه فمیلی سازی
• فمیلی در جا PLACE IN MODEL
• فمیلی های ساده، HOST
• ابزار Extrusion
• ابزار Blend
• ابزار Revolve
• ابزار Sweep
Sweep Blend ابزار•
• معرفی TEMPLATE فمیلی ها
• تعیین LOD – سطح جزیات
• ساخت منبع نور در فمیلی
• تعریف پارامتر های فمیلی

پارامتر ها

• آموزش شناخت انواع پارامترها در روی ت
• درک تفاوت بین پارامترها
• اهمیت و اموزش استفاده ازParameter Project
• اهمیت و آموزش استفاده از Parameter Shared
• استفاده ازParameter Global

آموزش تکمیلی

  • Visibility/Graphics پنجره  •

• ایجاد FILTER
• پاکساز ی و بهینه ساز ی فایل پروزه
• عیب یابی پروژه انجام شده
• پنجره Style Line به صورت حرفه ای
• کاربرد و مدیریت ضخامت قلم ها در پروژه
• تمامی ابزارها ی لیست Settings Additional در رویت
• استفاده از ابزار Options Design در رویت
• کاربرد و استفاده از Options Design در پروژه ها
• استفاده از ابزارPhases
• کاربرد پنجره Style Object
• پنجرهSnap
• تنظیم واحد ها Units

Project Information پنجره•

مباحث پیشرفته

• پارت کردن

copy / paste انواع•

• ساخت مدل انفجاری
• تنظیمات نمایش
• فیلترینگ
• فاز بندی
• تهیه گزینه های مختلف طراحی
• معرفی MASS
• ساخت TEMPLATE رویت

متره و برآورد(بعد ۴ بیم)

• متره و برآورد

o متره مصالح
o متره تجهیزات
o ریز متره
o خالصه متره
o متره تفکیکی

• ارسال متره و برآورد به اکسل

شیت بندی

• ساختن شیت در اندازه های مختلف A2,A3,A4
• تظیمات نمایش
• ساخت انواع بزرگنمایی
• عنوان بندی شیت ها
• شماره گذاری و فهرست بندی شیت ها
• راهنما نقشه legend

رندر Render

• رندر پرسپکتیو
• رندر ایزومتریک
• تهیه انیمیشن بصورت فیلم
• صداگذاری
• معرفی و تهیه متریال بصری
• تهیه خروجی Enscape
• بانک ابجکت های ENSCAPE
• اموزش کامل Enascape
• تهیه خروجی VR

سایت و توپوگرافی

• تنظیم موقعیت ساختمان بر اساس استانداردGIS
• تنظیم نقاط مبنا SURVEY , BASE
• تنظیم جهت شمال واقعی و شمال پروژه
• تنظیم طول و عرض جغرافیایی
• تطبیق
• تحلیل سایه
• تحلیل نور روز Sunpath
• ارتباط نقشه بردارها
• وارد کردن توپوگرافی
• مسطح سازی توپوگرافی
• محاسبه میزان خاک برداری و خاکریزی

پوشه های پکیج

• کتابخانه فمیلی – ۱۰ گیگ
• کتابخانه متریال و تکسچر – ۲۰ گیگ
• کتاب ها – ۴ گیگ
• فایل های نمونه
• فیلم های آموزشی
• نرم افزار رویت ۲۰۲۲ – ۲۰ گیگ
• پالگین های رویت ۲۰۲۲ –۵ گیگ
• بانک ابجکت های enscape – 4 گیگ

 


این دوره طبق مصوبه سازمان فنی و حرفه ای با هزینه آموزشی ۱.۲۸۰.۰۰۰ تومان برگزار میشود .

پس از پایان دوره ، دانشپذیران به سازمان فنی حرفه ای جهت آزمون معرفی میشوند که آزمون در دو بخش تئوری و عملی برگزار میشود و پس از قبولی در آزمون، مدرک بین المللی دوره همراه با کد رجیستری با قابلیت ترجمه با مهر دادگستری و وزارت خارجه توسط سازمان فنی حرفه ای صادر میشود.

مدرک پایان دوره نیز با اعتبار داخلی توسط آموزشگاه ( بدون حضور در آزمون) به درخواست دانشپذیران صادر میگردد.

در لینک زیر میتوانید سرفصل های آموزشی و اطلاعات دوره را مشاهده بفرمایید .

دانلود اطلاعات دوره -استاندارد فنی و حرفه ای 

زمان برگزاری کلاس: دو روز در هفته  از  ساعت ۱۷ الی  ۱۹ در بستر آنلاین- بمدت ۱۵ جلسه

با تکمیل فرم ثبت نام زیر میتوانید در این دوره ثبت نام کنید ، پس از تکمیل فرم ، ایمیل تائید ثبت نام ارسال خواهد شد.

لینک ثبت نام آنلاین