دوره آموزشی “طراحي و شبیه سازي سیستمهاي فتوولتائیک با نرم افزار PVsyst” با کد استاندارد ISCO08: 215140070010011   در گروه شغلی فناوري انرژي هاي نو و تجديد پذير توسط آموزشگاه نئون برگزار میشود.

 

شرح استاندارد:

طراحی و شبیه سازی سیستمهای فتوولتائیک با نرم افزار PVsyst از شایستگی های حوزه فناوری انرژیهای نو و تجدیدپذیر میباشد.این شایستگی شامل کارهای بررسی سیستمهای انرژی خورشیدی، کار با محیط نرم افزار PVsyst ،کار با پایگاه داده و افزودن موقعیت جغرافیایی با PVsyst ،ایجاد تجهیزات و پارامترهای فنی اجزای سیستم با PVsyst ،طراحی بهینه سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه (Grid Off ،)طراحی بهینه نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه (Grid On )شبیه سازی و مدلسازی سه بعدی سیستمهای فتوولتائیک، تحلیل و بررسی طرح توجیهی می باشد.این شایستگی با شغل طراح سیستم های فتوولتائیک درارتباط می باشد.

 

٭ تعريف دقیق استاندارد :
PVsyst نرم افزاري جامع و كاربردي در زمینه طراحي و شبیه سازي سیستمهـاي انـرژي خورشـیدي مـي باشـد .
نرم افزار PVsyst نرم افزارمحاسبات جامع سیستم خورشیدي(فتوولتائیک)است كه در آن ميتوان به طراحـي و شبیه سازي سیستمهاي خورشیدي متصل به شبكه، جدا از شبكه، سیستمهاي پمپ خورشیدي و سیستمهاي بـرق مستقیم پرداخت. در اين نرم افزار ميتوان با وارد نمودن اطلاعات بار مصرفي، مدت زمـان مصـرو و پروفیـل بـار مصرفي سیستم خورشیدي مناسب خود را طراحي كرد. امكان بررسي اثر سايه بصورت سـه بعـدي نیـز در ايـن نرم افزار وجود دارد، همچنین ميتوان با وارد نمودن مختصات جغرافیايي و ارتفـا از دادههـاي میـزان تـابش در محل مورد نظر جهت واقعي نمودن نتايج شبیه سـازي ، تحلیـل و طراحـي اسـتفاده نمـود . ايـن داده هـا براسـاس اندازه گیرهاي ساتبا  براي نقاط مختلف ايران مي باشد. از ديگر امكانات اين نرم افـزار ميتوان محاسبه تلفات، میزان انرژي استفاده نشده، براورد اقتصادي و … نام برد.
اين نرم افزار با هدف كمک به معماران، مهندسین، پژوهشگران و دانشجويان رشته برق و عمـران و دانشـجويان علاقمند به تحقیق در اين حوزه، طراحي شده است.

 

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( اصطلاح مشابه جهاني):

Design and simulation of photovoltaic systems with PVsyst software

 

سرفصل های دوره:

  • آشنایی با بازار كار انرژي خورشیدي
  • آشنایی با مفاهیم پایه سیستم هاي انرژي خورشیدب
  • بررسی انواع سیستمهاي فتوولتاییک و تجهیزات روز بازار ایران
  • کار با پایگاه داده و افزودن موقعیت جغرافیایی با PVsyst
  • ایجاد تجهیزات و پارامترهای فنی اجزای سیستم با PVsyst
  • طراحی بهینه سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه
  • طراحی بهینه نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه
  • شبیه سازي و مدلسازي دو بعدي و سه بعدي سیستم فتوولتاییک
  • آشنایی با نیروگاه هاي BIPV و East-West oriented
  • تحلیل و بررسی طرح توجیهی فنی و ا قتصادي براساس مصوبه خرید تضمینی برق ۱۴۰۰

 


این دوره طبق مصوبه سازمان فنی و حرفه ای با هزینه آموزشی ۹۷۰۰۰۰ تومان برگزار میشود .

پس از پایان دوره ، دانشپذیران به سازمان فنی حرفه ای جهت آزمون معرفی میشوند که آزمون در دو بخش تئوری و عملی برگزار میشود و پس از قبولی در آزمون، مدرک بین المللی دوره همراه با کد رجیستری با قابلیت ترجمه با مهر دادگستری و وزارت خارجه توسط سازمان فنی حرفه ای صادر میشود.

مدرک پایان دوره نیز با اعتبار داخلی توسط آموزشگاه ( بدون حضور در آزمون) به درخواست دانشپذیران صادر میگردد.

در لینک زیر میتوانید سرفصل های آموزشی و اطلاعات دوره را مشاهده بفرمایید .

دانلود اطلاعات دوره -استاندارد فنی و حرفه ای 

زمان برگزاری کلاس: یک روز در هفته  از  ساعت ۱۷ الی  ۱۹ در بستر آنلاین- بمدت ۱۰ هفته

با تکمیل فرم ثبت نام زیر میتوانید در این دوره ثبت نام کنید ، پس از تکمیل فرم ، ایمیل تائید ثبت نام ارسال خواهد شد.

لینک ثبت نام آنلاین