برنامه ۶ ماهه اول سال ۹۷- دپارتمان آموزشی- انرژی ساختمان

برنامه دوره های داخلی و خارجی دپارتمان انرژی در نیمه اول سال ۱۳۹۷

با نظارت و ارائه گواهینامه از مرکز نئون نروژ و مدرسه عالی انرژی استکهلم

دوره های بین المللی

ردیف عنوان دوره محل برگزاری زمان برگزاری هزینه ثبت نام مهلت ثبت نام
۱ کارگاه و تور علمی طراحی خانه های کم انرژی و توسعه شهرکهای پایدار کشور سوئد- شهرهای استکهلم و گوتنبرگ ۲۲ الی ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۶۵۰ الی ۲۲۵۰ یورو تکمیل ظرفیت شد
۲ کارگاه و تور علمی طراحی خانه های کم انرژی و توسعه شهرکهای پایدار کشور سوئد- شهرهای استکهلم و گوتنبرگ ۳۰ تیرماه الی ۷ مردادماه ۱۳۵۰ الی ۲۲۵۰ یورو اول خردادماه ۹۷
۳ تکنولوژیهای نوین در صنعت نفت و گاز همراه با بزرگترین نمایشگاه جهانی نفت و گاز (ONS) کشور نروژ- شهر استونگر ۴ الی ۹ شهریورماه ۲۲۵۰ یورو ۱۵ تیرماه ۹۷
۴ کارگاه و تور علمی طراحی خانه های کم انرژی و توسعه شهرکهای پایدار کشور سوئد- شهرهای استکهلم و گوتنبرگ ۱۸ الی ۲۵ شهریورماه ۱۳۵۰ الی ۲۲۵۰ یورو اول مردادماه ۹۷

دوره های داخلی

۵ اصول و طراحی خانه های کم انرژی( ۰ تا ۱۰۰) تهران- محل موسسه نئون ۱۹ الی ۲۱ اردیبهشت ماه ۴۸۰۰۰۰ تومان ۱۰ اردیبهشت ماه
۶ اصول و طراحی خانه های کم انرژی( ۰ تا ۱۰۰) تهران- محل موسسه نئون ۲۰ الی ۲۲ تیرماه ۴۸۰۰۰۰ تومان ۱۰ تیرماه
۷ اصول و طراحی خانه های کم انرژی( ۰ تا ۱۰۰) تهران- محل موسسه نئون ۲۴ الی ۲۶ مردادماه ۴۸۰۰۰۰ تومان ۱۰ مردادماه