برنامه 6 ماهه اول سال 97- دپارتمان آموزشی- انرژی ساختمان

برنامه دوره های داخلی و خارجی دپارتمان انرژی در نیمه اول سال 1397

با نظارت و ارائه گواهینامه از مرکز نئون نروژ و مدرسه عالی انرژی استکهلم

دوره های بین المللی

ردیف عنوان دوره محل برگزاری زمان برگزاری هزینه ثبت نام مهلت ثبت نام
1 کارگاه و تور علمی طراحی خانه های کم انرژی و توسعه شهرکهای پایدار کشور سوئد- شهرهای استکهلم و گوتنبرگ 22 الی 31 اردیبهشت ماه 1650 الی 2250 یورو تکمیل ظرفیت شد
2 کارگاه و تور علمی طراحی خانه های کم انرژی و توسعه شهرکهای پایدار کشور سوئد- شهرهای استکهلم و گوتنبرگ 30 تیرماه الی 7 مردادماه 1350 الی 2250 یورو اول خردادماه 97
3 تکنولوژیهای نوین در صنعت نفت و گاز همراه با بزرگترین نمایشگاه جهانی نفت و گاز (ONS) کشور نروژ- شهر استونگر 4 الی 9 شهریورماه 2250 یورو 15 تیرماه 97
4 کارگاه و تور علمی طراحی خانه های کم انرژی و توسعه شهرکهای پایدار کشور سوئد- شهرهای استکهلم و گوتنبرگ 18 الی 25 شهریورماه 1350 الی 2250 یورو اول مردادماه 97

دوره های داخلی

5 اصول و طراحی خانه های کم انرژی( 0 تا 100) تهران- محل موسسه نئون 19 الی 21 اردیبهشت ماه 480000 تومان 10 اردیبهشت ماه
6 اصول و طراحی خانه های کم انرژی( 0 تا 100) تهران- محل موسسه نئون 20 الی 22 تیرماه 480000 تومان 10 تیرماه
7 اصول و طراحی خانه های کم انرژی( 0 تا 100) تهران- محل موسسه نئون 24 الی 26 مردادماه 480000 تومان 10 مردادماه